Категорія: Без категорії

ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАУКОВИХ РОБІТ ТА ПРОЄКТІВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОГРАМІ ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»

Конкурсний відбір робіт і проєктів фінансується за кошти зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України в Рамковій програмі…

Приєднання українських міст до місії кліматично нейтральних та розумних міст/ Associating Ukrainian cities to the climate-neutral and smart cities mission

Під керівництвом директора НН ІЕЕ Оксани Вовк та керівника лабораторії TU Dresden, WISSENSARCHITEKTUR Laboratory of Knowledge Architecture Пауля Стадельгофера відбулася…

Міжнароднийпроєкт за програмою ЄС «Європейськийморський, риболовний та аквакультурний фонд»

Назва проєкту: Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського…

«Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор. (Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores)»

Термін дії: 48 міс. (4 роки). Cума Гранту на 4 роки (для КПІ): 359 тис. євро. За результатами конкурсу H2020-FETPROACT-2018-2020…

Cемінар для науковців НН ІЕЕ, присвячений участі у програмі «Горизонт Європа»

20 вересня 2022 року Міжнародним офісом Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського було проведено семінар…