Міжнароднийпроєкт за програмою ЄС «Європейськийморський, риболовний та аквакультурний фонд»

Назва проєкту: Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту (Boosting the Blue Economy in the…

«Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор. (Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores)»

Термін дії: 48 міс. (4 роки). Cума Гранту на 4 роки (для КПІ): 359 тис. євро. За результатами конкурсу H2020-FETPROACT-2018-2020 (FET Proactive – Boosting emerging technologies) міжнародний консорціум, у склад…

Імплементація «зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ! Кафедра геоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського має честь запросити Вас до участі у міжнародному освітньому заході, циклу воркшопів, присвячених актуальним питанням інноваційних методів навчання, кращих практик використання «зелених»…

Cемінар для науковців НН ІЕЕ, присвячений участі у програмі «Горизонт Європа»

20 вересня 2022 року Міжнародним офісом Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського було проведено семінар для науковців підрозділу, присвячений програмі «Горизонт Європа». Основою семінару стала…

EnergyWare, IncoNet EaP Twinning Grant

Проект EnergyWare – Енергетична ефективність складських приміщень у ланцюгах морських поставок, реалізується за підтримки програми співпраці для країн східного партнерства (IncoNet EaP) і координується Німецьким аерокосмічним центром (DLR). Це один…