Робот механічного зондування мін

Запропонований пристрій відноситься до механічних систем пристосованих для виявлення наземних мін. В основу пристрою поставлено задачу забезпечення безпеки особового складу при визначенні місця розташування мін, за рахунок встановлення маркерного пристрою,…

Приєднання українських міст до місії кліматично нейтральних та розумних міст/ Associating Ukrainian cities to the climate-neutral and smart cities mission

Під керівництвом директора НН ІЕЕ Оксани Вовк та керівника лабораторії TU Dresden, WISSENSARCHITEKTUR Laboratory of Knowledge Architecture Пауля Стадельгофера відбулася робоча нарада над створенням спільних заявок для участі в проекті…

Відбулась нарада з активізації грантової діяльності НН ІЕЕ

План •1. Обговорення результатів •2. Обговорення плану дії Назви оновлених наукових групи Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту 1.Інтелектуальні енергетичні мережі та системи. 2.Контроль ефективності енерговикористання;управління попитом споживачів на електричну потужність…

Тренінги з написання та подання грантових зявок

Відбулась зустріч з заступником керівника департаменту міжнародного співробітництва, начальником відділу міжнародних проектів Шукаєвим Сергієм Миколайовичем, Холмською Ганною Дмитрієвною з метою інтенсифікації міжнародної діяльності НН ІЕЕ, 06.06.23. 16.00.Особливо активну участь у…

Міжнароднийпроєкт за програмою ЄС «Європейськийморський, риболовний та аквакультурний фонд»

Назва проєкту: Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту (Boosting the Blue Economy in the…

«Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор. (Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores)»

Термін дії: 48 міс. (4 роки). Cума Гранту на 4 роки (для КПІ): 359 тис. євро. За результатами конкурсу H2020-FETPROACT-2018-2020 (FET Proactive – Boosting emerging technologies) міжнародний консорціум, у склад…

Імплементація «зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ! Кафедра геоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського має честь запросити Вас до участі у міжнародному освітньому заході, циклу воркшопів, присвячених актуальним питанням інноваційних методів навчання, кращих практик використання «зелених»…