Контакти

Вовк Оксана Олексіївна

Директор НН ІЕЕ
докт.техн.наук, проф.
vovk.oksana@lll.kpi.ua

ЧЕРНЕЦЬКА Юлія Валентинівна

Заст. директора НН ІЕЕ з міжнародної діяльності,
Заст.завідувача кафедри електропостачання з міжнародної діяльності,
канд.техн.наук, доцент
j.chernetska@ukr.net

Зайченко Стефан Володимрович

Керівник Міжнародного офісу ІЕЕ
докт.техн.наук, пофесор
zstefv@stefanzaichenko

Черкашина Галина Ігорівна

Заст.завідувача кафедри електропостачання
канд.техн.наук, доцент
halynacherkashyna@gmail.com

Яковлева Анна Валеріївна

Заст.завідувача кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів з міжнародної діяльності
канд.техн.наук, доцент
a.v.iakovlieva@ukr.net 

Ган Олена Валеріївна

Заст.завідувача кафедри геоінженерії з міжнародної діяльності
канд.техн.наук., інженер
olena.han@lll.kpi.ua

ПЯТОВА Анжела В’ячеславівна

Заст.завідувача кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки з міжнародної діяльності
канд.соц.наук, ст.викладач
a.piatova@kpi.ua